Hoppa till sidans innehåll

ÅRSMÖTE 2019

12 JAN 2019 16:35
  • Skapad: 12 JAN 2019 16:35

Hej medlem i Karlstad Klätterklubb!

Detta är en kallelse till årsmöte för Karlstad Klätterklubb. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ, på mötet kan du som medlem vara med och forma verksamheten, röstberättigad är du som betalat medlemsavgift som vuxen senast 2 veckor innan mötet (du ska ha fyllt 16 år).

Du kan skicka in motioner till mötet senast 22/1.

Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelse, verksamhetsplan samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande, kommer att anslås på anslagstavlan i klätterlokalen senast 1 vecka innan mötet.

Plats för årsmötet: Karlstad Innebandyarena, stora konferenssalen
Datum för årsmötet: 12/2 2019 kl 18.00

Dagordning för årsmötet följer nedan.

 

Med vänlig hälsning styrelsen K3, Karlstad Klätterklubb

 

DAGORDNING ÅRSMÖTE 2019 KARLSTAD KLÄTTERKLUBB

2019-02-12 KL 18.00

PLATS: KARLSTAD INNEBANDYARENA (stora konferenssalen)

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Val av funktionärer a. Ordförande b. Sekreterare c. Justerare d. Två rösträknare

4. Godkännande av kallelse och dagordning

5. Fastställande av dagordning

6. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

7. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning

8. Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse

9. Fastställande av medlemsavgifter

10. Fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhets/räkenskapsår

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

12. Val av: a. Föreningens ordförande för en tid av ett år b. Sex övriga ledamöter för en tid av ett år c. Två suppleanter i styrelsen för en tid av ett år d. Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till sammankallande e. Två revisorer för en tid av ett år

13. Val av funktionärer för en tid av ett år a. Accessansvarig b. Barn och ungdomsansvarig c. Utbildningsansvarig d. Materielförvaltare e. Incidentrapportör f. Prova-på-ansvarig g. Säkerhetsansvarig h. Webansvarig

14. Datum Climb In 2019

15. Mötets avslutande

Skribent: Michael Soare
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Karlstads Klätterklubb - Klättring
Tingvallahallarna, Stadionvägen 1
65340 Karlstad

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: ordforande@karlstadk...