Vår verksamhet


Årsmöte 2024


Varmt välkommen till Karlstad Klätterklubbs årsmöte.

Detta genomförs den 22e februari kl 18.00 i tingvallahallarna (ej klätterhallen utan stora konferensrummet till höger om kafeterian). 


Föreningen bjuder alla deltagare på smörgåstårta och kaffe.

Observera att du måste ha betalat din medlemsavgift 2 veckor innan mötet för att ha rösträtt. 


Sista inlämningsdag för motioner är 8e februari.


Se följande kallelse och dagordning för mer information. 


Följande dokument finns att ta del av inför årsmötet 

Motion 1


Verksamhetsberättelse 2023

Verksamhetsplan K3 2024


Ekonomisk berättelse för 2023

Balansrapport 2023

Revisionsberättelse för Karlstad Klätterklubb 2023 Barngruppen


I våra barngrupper klättrar barn mellan c:a 8 och 13 år. Vårt fokus är klätterglädje och vi har för närvarande ingen tävlingsverksamhet. För att börja klättra hos oss ska ert barn ha fyllt 8 år, men för att ställas i kö räcker det att de fyllt 7 år.

Klättring sker i K3:s klätterhall i Karlstads innebandyarena. Vi börjar med topprep och bouldering. De som vill får sedan möjlighet att lära sig att ledklättra. Någon gång per år försöker vi att klättra utomhus på någon lämplig klippa.


Klättring för barn är en populär sport vilket tyvärr leder till att vi har mycket lång kö. Det kostar ingetatt stå i kö och man anmäler sitt barn genom att skicka ett e-postmeddelande till: barngrupp@karlstadklatterklubb.se.


I meddelandet skriver ni följande saker:

Barnets namn
Barnets födelsedatum (inte 4-sista siffrorna)
Vårdnadshavares namn
Vårdnadshavares e-postadress

Vi kommer att bekräfta att vi ställt barnet i kölistan och sedan kommer vi att meddela när vi har en plats.

K3 är en ideell förening och ibland behöver klubben stöd med olika saker, då förväntar vi oss att alla bidrar efter förmåga.


Frågor och svar:

 • Kan jag lämna barnet och sedan hämta när träningen är slut?
  • Ja, men inte alla vårdnadshavare. Vi behöver hjälp av några vuxna att vara stödledare och säkra barnen. De vuxna kommer att erbjudas en enklare utbildning i att säkra sina och andras barn. Denna kurs ger behörighet att säkra barn i närvaro av ledare vid av K3 organiserade träningstillfällen.

 • Vilka förväntningar finns på mig som vårdnadshavare?
  • Vi vill att ni hjälper barnen med utrustningen så att de får på sig sele och skor.

 • Vilka förväntningar finns på mig som stödledare?
  • Som stödledare säkrar du barn, hjälper till att hålla ordning i hallen, främst med avseende på spring och farligt beteende och att kontrollera varandra säkerhetsmässigt. Självklart är du även där för att peppa barnen. Det kommer alltid finnas en ledare på plats som hjälper dig och svarar på frågor.

 • Vilka är ledarna?
  • Ledare för barngruppen är klättrande medlemmar med rött kort och klättrare ur ungdomsgruppen med rött kort. Dessutom finns en samordnare som stöttar med administration, bevakar mailen, introduktion av nya klättrare, dialog med föräldrar, styrelse och mycket annat.

 • Behöver vi skaffa någon utrustning?
  • Mjuka oömma kläder och en vattenflaska rekommenderas. Utrustning finns att låna men vi rekommenderar starkt att varje klättrare skaffar personlig klätterutrustning (sele och klätterskor) och att säkrande vårdnadshavare skaffar en klättersele. Klubben har ett begränsat antal selar och skor till utlån under träning. Ledarna har begränsade möjligheter att hjälpa till med utrustningen och som vårdnadshavare förväntas du hjälpa barnet med utrustningen. Vår erfarenhet är att det tar mycket tid att varje gång leta upp och anpassa låneutrustning så om man avser att låna utrustning så rekommenderar vi att ni kommer 10-15 minuter före träningstiden så att vi kan börja i tid. Självklart hjälps vi åt att hålla ordning på låneutrustningen.

 • Vad kostar det?
  • Deltagande i barngrupp är gratis men både vuxen och barn måste vara medlem i K3. Som medlem är du försäkrad för händelser i vår klätteranläggning som en hemförsäkring vanligtvis inte täcker. Medlemskapet möjliggör även för oss att söka statligt bidrag för vårt ideella arbete. Se i övrigt kapitel om medlemskap och avgifter 


Frågor, kontakta oss på barngrupp@karlstadklatterklubb.se


GDPR

I kölistan sparar vi namn på barnet och vårdnadshavaren, e-postadress till vårdnadshavaren och barnets födelsedatum samt vilket datum som barnet fördes upp på kölistan. Syftet med de sparade uppgifterna är att kunna återkoppla när vi har en plats. Barnets födelsedatum använder vi för att se till att barnet åldersmässigt hamnar i rätt grupp. Ibland sparas även information om eventuell tidigare klättererfarenhet, önskemål om träningsdag och om vårdnadshavare kan tänka sig att bli ledare.

Gallring sker inom 12 månader för personer som avanmält sig ur kön eller inte svarat på inbjudan till att börja klättra. När man blir medlem registreras man i stället i medlemssystemet som tillhandahålls av Riksidrottsförbundet, IdrottOnline, https://idrottonline.se/.Ungdomsgruppen


I ungdomsgrupp klättrar ungdomar från c:a 13 år. Främst består gruppen av ungdomar som tidigare har klättrat i barngruppen. I mån av plats tar vi också in nybörjare. Verksamheten är under dessa tillfällen inte styrd utan deltagarna förväntas ha eget intresse ochinitiativ att klättra. Rena nybörjare förväntas ha en engagerad vårdnadshavare som deltar aktivt under träningstillfällen, se nedan under Frågor och svar. Ambitionen är att ungdomarna ska utvecklas så att de får kunskaper som gör att de kan klättra  självständigt på ett säkert sätt och vi strävar efter att deltagarna ska kunna ta rött ledkort som ger behörighet att både säkra och klättra led.


Flera av klättrarna i ungdomsgruppen är också ledare i klubbens barnverksamhet och vi satsar påledarutveckling med Svenska klätterförbundet och SISU.Klättring sker i K3:s klätterhall i Karlstads innebandyarena. Ibland arrangeras resor till andra klätterhallar och någon gång per år försöker vi att klättra utomhus på någon lämplig klippa.


Man anmäler sig genom att skicka ett epostmeddelande till ungdomsgrupp@karlstadklätterklubb.se


I meddelandet skriver ni vårdnadshavares namn, epostadress, ungdomens namn och födelsedatum (inte 4-sista siffrorna).


Vi kommer att bekräfta ansökan och återkomma när vi har en plats.

Frågor och svar:

 • Behöver vårdnadshavare delta under träningstillfällena?
  • Ja, fram till dess att ungdomen har lärt sig både att klättra led och säkra behöver varje klättrare haen säkrande vårdnadshavare med sig. De vuxna erbjuds en enklare utbildning i att säkra sinaungdomar. Denna kurs ger behörighet att säkra barn i närvaro av ledare vid av K3 organiseradeträningstillfällen.

 • Förutom att gå kurs och säkra min ungdom, vilka förväntningar finns på mig somvårdnadshavare?

  • Vi vill att ni vid behov hjälper till att säkra andra än din egen ungdom, hjälper till att hålla ordning ihallen, främst med avseende på spring och farligt beteende och att vi kontrollerar varandrasäkerhetsmässigt. K3 är en ideell förening och ibland behöver klubben stöd med olika saker, dåförväntar vi oss att alla bidrar efter förmåga.

 • Vilka är ledarna?
  • Normalt finns ledare på plats för stöd och coaching vid träningstillfällena men då vi inte har någonstyrd verksamhet sätts förväntan på ledaren därefter. Dessutom finns en samordnare som stöttarmed administration, bevakar mailen, introduktion av nya klättrare, dialog med föräldrar ochstyrelse och mycket annat. Slutligen så är föräldrarna med som funktionärer, främst genom attsäkra sina egna och andras ungdomar, läs mer under de två första punkterna ovan.

 • Behöver vi skaffa någon utrustning?
  • Mjuka kläder och en vattenflaska rekommenderas. Utrustning finns att låna men virekommenderar starkt att varje klättrare skaffar personlig klätterutrustning (sele och klätterskor)och att säkrande vårdnadshavare skaffar en klättersele. Klubben har ett begränsat antal selar ochskor till utlån under av K3 arrangerade träningstillfällen. Ledarna har begränsade möjligheter atthjälpa till med utrustningen och som vårdnadshavare förväntas du hjälpa barnet med utrustningen.Vår erfarenhet är att det tar mycket tid att varje gång leta upp och anpassa låneutrustning så omman avser att låna utrustning så rekommenderar vi att ni kommer 10-15 minuter före träningstidenså att vi kan börja i tid. Självklart hjälps vi åt att hålla ordning på låneutrustningen.

 • Vad kostar det?
  • Deltagande i ungdomsgrupp är gratis men både vuxen och barn måste vara medlem i K3. Tänk på att för att försäkringen skall gälla när ditt barn klättrar måste medlemskapet vara betalt. 

Utomhusklättring och ACCESS 


Karlstad är ett gammalt floddelta vilket geologiskt betyder att vi inte har speciellt höga klippor och berg här. Det finns en hel del bouldering utspritt i närområdet och det finns en del repklättring av typen trad, sport och mix om du är beredd att åka några mil. Det finns även lite isklättring på några ställen.


Klätterområden i hela Värmland är nästan uteslutande dokumenterade på sajten/tjänsten www.27crags.com. För en länk till all klättring runt Karlstad så klicka HÄR

På tjänsten hittar du vägbeskrivning, topologier, leder och problembeskrivningar osv. Många gånger med betavideos för att beskriva var problem och leder går. 


Innehållet på 27crags hanteras ej av föreningen Karlstad Klätterklubb utan är skapat med ideell kraft av värmländska klätterentusiaster.  


Det rekommenderas att du ansöker om medlemskap i gruppen Värmland Collective på 27crags för att ta del av samtliga klätterställen då dessa annars kan kräva premium-medlemskap på sajten. 


Det mest etablerade boulderområdet med flest bestigningar och får flest långväga besök är Dye i I2-skogen. Besökare borde dock utforska närområdet mer då det finns en hel del fin klättring häromkring

Varje år brukar Karlstad Klätterklubb traditionsenligt fira Climb in vid järnberget i Årjäng. Detta brukar ske första helgen i maj. Vi anordnar även ibland klubbresor till trevliga destinationer runtom i klättersverige och Norge. Viktigt att tänka på!
Vid etablering av led/klippa/sten ska markägare tillfrågas, accessansvarig alltid rådfrågas och gällande praxis tillämpas.

Mer om access finns på Svenska klätterförbundets hemsida.

Kurser  


Grundkurs i inomhusklättringUnder grundkurs i inomhusklättring får deltagarna möjlighet att lära sig hur man säkrar, klättrar på topprep, leder mm.

Tillfälle att gå inomhuskurs ges sporadiskt och kursen tar två tillfällen (4 timmar per tillfälle) att genomföra.
Priset för inomhuskursen är 1500:- och då ingår ett medlemskap i Karlstad klätterklubb (och väggavgiften.


För att gå grundkurs i inomhusklättring gäller följande:

 • Anmälan och betalning sker via eventry.com, där kan du även se kommande kurser som uppdateras löpande. Fungerar inte länken betyder det att inga kurser är planerade.
 • Ingen erfarenhet av klättring krävs
 • Har du frågor och funderingar kring detta så maila utbildning@karlstadklatterklubb.se

Kurser arrangeras vanligen under januari-februari och augusti-september.Uppklättring


Om man redan kan klättra så kan man boka en tid med en instruktör och göra en så kallad uppklättring där man visar att man har de kunskaper som krävs.

Den som gör en uppklättring förväntas ha de kunskaper som lärs ut vid en kurs i inomhusklättring och vill man veta mer vad det innebär så beskrivs detta i Svenska Klätterförbundets officiella normer för ledkurs inomhusklättring.


Klätterhallen erbjuder inga upphängda rep för topprepsklättring.

Därför kräver vi att samtliga medlemmar ska ha kunskaper i ledklättring.


Se eventry.com för aktuella datum för uppklättring.

Uppdatering av tillfällen sker löpande under året.Klippklättringskurs 


Under klippklättringskursen får deltagarna möjlighet att lära sig topprepsankare, säkra med egna säkringar, firning osv.


Kursen hålls på klippa i närheten av Karlstad och brukar hållas i slutet av april. Kursen tar en helg i anspråk. Denna kurs förutsätter erfarenhet av klättring och medlemskap i Karlstad Klätterklubb.


Samtliga medlemmar får inbjudan till klippklättringskursen cirka en månad före genomförandet.

Klätterförsäkring


Alla som tecknar medlemskap i en förening som är ansluten till Svenska Klätterförbundet, vilket Karlstad klätterklubb är, omfattas av en medlemsförsäkring. Försäkringen börjar gälla då medlems är inbetald till föreningen.


Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under aktivitet inom klättring. Försäkringen gäller även under resor till och från klätteraktiviteter. Om aktiviteten sker på annan ort inom Norden gäller även försäkringen under resor och vistelse i direkt samband med denna.


Deltagare i prova-på verksamhet anordnad av föreningen är också försäkrade.


Försäkringen är en kollektiv försäkring och har därför vissa begränsningar. Den ersätter EJ en olycksfalls försäkring, Svenska klätterförbundet rekommenderar därför att alla ser över sitt försäkringsskydd och tecknar en individuell hem-/sjuk-/olycksfallsförsäkring.


Mer information om försäkringen finns att läsa på Svenska klätterförbundets hemsida under rubriken "Försäkringsinformation."

KlubbkläderSom medlem i Karlstads klätterklubb kan du skaffa dig klubbkläder med K3`s logga på.


Hittills har medlemmar i Karlstads Klätterklubb gått till Grolls Yrkesbutik för att få vår logga tryckt på kläderna, vilket innebär att de har redan allt som behövs för ett tryck med K3 logga.


Du kan välja bland deras urval av kläder och då ingår trycket i priset, alternativt komma med egna kläder och betala för att få loggan tryckt. 


Vid förslag av andra tryckdesign eller tjänster hos andra företag hör först med klätterklubbens styrelse.


Stadgar


Karlstad klätterklubb har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund” (1 kap Riksidrottsförbundets stadgar), med särskild inriktning att uppmuntra till en aktiv klättringskultur i Värmland.


I stadgarna kan du bland annat läsa om våra värdegrunder, hur föreningen sköts, dina rättigheter och skyldigheter som medlem mm.


Stadgarna i sin helhet finns att läsa HÄR